Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Indywidualny kurs języka hiszpańskiego ogólnego na poziomie A1


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/05/11855/499181
Cena netto 9 240,00 zł Cena brutto 9 240,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 132
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-10 Termin zakończenia usługi 2020-04-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-01
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 23. Kurs języka hiszpańskiego dla początkujących (poziom A1)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna
Osoba do kontaktu Magdalena Mączyńska Telefon +48 691 83 80 45
E-mail magda.maczynska@progres.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest odniesienie poziomu kompetencji językowych uczestników, ze szczególnym naciskiem na komunikację. Przygotowanie uczestnika do swobodnego funkcjonowania w środowisku języka hiszpańskiego w życiu codziennym i zawodowym.
Drukuj do PDF