Kategorie usług
 
Menu

Kurs ogólny z języka angielskiego na poziomie A1-34 godziny


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/05/11855/499176
Cena netto 2 380,00 zł Cena brutto 2 380,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 34
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-20 Termin zakończenia usługi 2020-01-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-20
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Kurs języka angielskiego dla początkujących (poziom Absolute Beginners i False Beginners – A1)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna
Osoba do kontaktu Zofia Gajdowicz-Fuchs Telefon +48 42 630 28 80
E-mail info@progres.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cele nauki Celem nauczania jest wykształcenie u słuchaczy kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej im porozumiewanie się w języku angielskim w typowych sytuacjach życiowych (umiejętność rozumienia wypowiedzi rozmówcy, samodzielne formułowanie wypowiedzi w mowie i w piśmie). W trakcie szkolenia słuchacze rozwiną kompetencję komunikacyjną z języka angielskiego w następującym zakresie: 1. Rozumienie ze słuchu - słuchacz będzie rozumiał ogólny sens bardzo prostych wypowiedzi, będzie potrafił wychwycić konkretne informacje, gdy rozmówca mówi powoli i wyraźnie. 2. Mówienie - będzie potrafił formułować krótkie i proste wypowiedzi, nabędzie umiejętność prowadzenia prostych dialogów. 3. Czytanie - będzie rozumieć ogólny sens krótkiego tekstu, wyszukiwanie szczegółowej informacji w prostym tekście (np. w ogłoszeniach, na plakatach, w katalogach). 4. Pisanie - będzie potrafił formułować proste wypowiedzi pisemne w oparciu o podany wzór (np. kartka z wakacji, wypełnianie formularza). Osoba na poziomie A1 będzie potrafiła zrozumieć i stosować powszechne wyrażenia oraz bardzo podstawowe zwroty, które mają na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Nabędzie kompetencje pozwalające przedstawić siebie i innych oraz potrafi zadawać i odpowiadać na pytania o szczegóły z życia osobistego, np. o miejsce zamieszkania, o znajomych, o hobby itp. Będzie potrafić komunikować się w prosty sposób, pod warunkiem, że druga osoba mówi wolno i wyraźnie i w razie potrzeby służy pomocą.
Drukuj do PDF