Kategorie usług
 
Menu

Jak nowoczesne i innowacyjne narzędzia : Model Biznesowy Canvas (Business Model Canvas- BMC) i Lean Canvas (LC) mogą pomóc wymyślać, opracowywać i wdrażać potężne i skuteczne modele biznesowe w sposób systematyczny i uporządkowany?


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/05/22655/498518
Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł
Cena netto za godzinę 156,25 zł Cena brutto za godzinę 192,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-10 Termin zakończenia usługi 2020-02-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-03
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Pracownik Wartoszkolić Telefon 883773963
E-mail bur@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W obszarze wiedzy uczestnik szkolenia zyska i/lub uporządkuje wiedzę na temat Modelu Biznesowego Canvas i jego odmiany Lean Canvas. W obszarze umiejętności uczestnik szkolenia dowie się, jak korzystać z powyższych modeli, aby w praktyce efektywnie pomóc firmom (przedsiębiorcom) w zarządzaniu i skutecznym budowaniu strategii biznesu i osiąganiu celów strategicznych i operacyjnych, a także wypracowywania jej i komunikowania pracownikom w niezwykle prosty sposób (w finale na jednej kartce), dającym przy tym bardzo dobre rezultaty. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik szkolenia zyska świadomość, jak istotną rolę odgrywają Modele Biznesowe, szczególnie model Canvas w funkcjonowaniu firmy.
Drukuj do PDF