Kategorie usług
 
Menu

Kompleksowy Kurs Dyrektora Finansowego


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/05/27142/498512
Cena netto 4 197,00 zł Cena brutto 4 197,00 zł
Cena netto za godzinę 25,91 zł Cena brutto za godzinę 25,91
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 162
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-24 Termin zakończenia usługi 2020-03-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-23
Maksymalna liczba uczestników 1000
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
tak
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
tak
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
tak
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Krajowa Izba Księgowych
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Krajowa Izba Księgowych
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Krajowa Izba Księgowych
Osoba do kontaktu Marta Motyka Telefon +48 22 483 52 52
E-mail dotacje@kik.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji z zakresu I stopnia dyrektora finansowego, II stopnia dyrektora finansowego oraz dyrektora finansowego. - Kadry, Płace i ZUS dla księgowych - Prawo handlowe, podstawy prawa cywilnego i gospodarczego - Windykacja wierzytelności - aspekty prawne i praktyczne, zabezpieczanie wierzytelności - Pieniądz i jego wartość w czasie. Ocena projektów inwestycyjnych - Sprawozdawczość finansowa. Budowa sprawozdania finansowego - Zasady analizy finansowej i technicznej - Rynki finansowe - Polityka kredytowa - Controlling i budżetowanie - Analiza danych w finansach - Excel - Cash Flow - Ewidencja i rozliczenie przepływów pieniężnych - Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - Podatek od towarów i usług VAT - VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym - Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami za granicą


Drukuj do PDF