Kategorie usług
 
Menu

Transport drogowy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/04/8865/498462
Cena netto 3 850,00 zł Cena brutto 3 850,00 zł
Cena netto za godzinę 11,26 zł Cena brutto za godzinę 11,26
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 342
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-04 Termin zakończenia usługi 2021-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-20
Maksymalna liczba uczestników 23
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Osoba do kontaktu Justyna Konopka Telefon 862156604
E-mail jkonopka@pwsip.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych Transport drogowy jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajmowania wszechstronnych rodzajów stanowisk pracy w sferze prowadzenia działalności przewoźnika drogowego osób i rzeczy. Słuchacz zdobędzie umiejętności i kwalifikacje umożliwiające mu sprawne prowadzenie wszelkiego rodzaju aktywności w obszarze transportu drogowego, a to daje szanse na nowy zawód i rozwój kariery. Głównym celem studiów jest przyczynienie się do zdobycia, uzupełnienia bądź potwierdzenia kompetencji uczestników studiów, którzy chcą zdobyć praktyczne wykształcenie w zakresie transportu drogowego. Studia obejmują swoim zakresem wszystkie zagadnienia wymagane do uzyskania CERTYFIKATÓW KOMPETENCJI ZAWODOWYCH w transporcie drogowym rzeczy i osób. Zakres tematyczny studiów jest w pełni zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz.UE L 300/51), co umożliwia absolwentom ubieganie się o zwolnienie na podstawie art. 38a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.) z pisemnego państwowego egzaminu będącego podstawą uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych - dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (przewóz rzeczy i przewóz osób), wystawianego przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS). Wysoki poziom kształcenia zapewniają wykładowcy specjalizujący się w regulacjach prawnych i aspektach ekonomicznych transportu drogowego (prawnicy, ekonomiści, menadżerowie), a także inspektorzy z Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia również uzupełnienie kwalifikacji w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest bowiem jednym z dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wpis na listę agentów celnych.


Drukuj do PDF