Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Coaching- specjalistyczny kurs certyfikowany VCC I i II stopnia Kierunek Kariera Zawodowa/MBON


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/04/11147/497781
Cena netto 5 100,00 zł Cena brutto 5 100,00 zł
Cena netto za godzinę 85,00 zł Cena brutto za godzinę 85,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-08 Termin zakończenia usługi 2020-04-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-07
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak-certyfikat VCC wraz z suplementem zawiera opis efektów kształcenia
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
Tak-Certyfikat VCC jest uznany w branży i uzyskał pozytywne rekomendacje
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Fundacja VCC
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Akademia Bliżej Natalia Kurzawa
Osoba do kontaktu Natalia Kurzawa Telefon 530697250
E-mail szkolenia.blizej@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: -posługuje się ogólną i specjalistyczną wiedzą w zakresie coachingu -posiada wiedzę wymaganą dla roli coacha z zakresu psychologii i socjologii -rozumie przyczyny ludzkich zachowań w zakresie sytuacji życiowych -rozumie kodeks etyczny coacha i kompetencje wymagane od osoby będącej w roli coacha -zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie coachingu -zna prawa i obowiązki coacha i klienta Umiejętności: -stosuje poznane modele i narzędzia coachingowe w pracy  z klientem -umiejętnie stosuje efektywną komunikację podczas sesji coachingowych -jasno przedstawia cele coachingu i wykorzystywane narzędzia -umiejętnie zadaje pytania pogłębiające, sięgające sedna, -umiejętnie buduje u klienta proces uczenia się i osiągania celów Kompetencje społeczne -uczestnik jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach i organizacjach jako przedstawiciel grupy zawodowej coachów -posiada świadomość konieczności współpracy z innymi ludżmi dla osiągania celów coachingowych w pracy z klientem -potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w pracy zawodowej przy zachowaniu zasad etyki
Drukuj do PDF