Kategorie usług
 
Menu

Sprzedaż, negocjacje i obsługa reklamacji w pracy z klientem


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/03/22655/497777
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 3 075,00 zł
Cena netto za godzinę 156,25 zł Cena brutto za godzinę 192,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-10 Termin zakończenia usługi 2020-02-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-03 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-03
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Pracownik Wartoszkolić Telefon +48 883 773 963
E-mail bur@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik w zakresie wiedzy uczestnik szkolenie: - Zdobędzie wiedzę na temat technik i narzędzi wykorzystywanych podczas bezpośredniej obsługi Klienta - Uzyska wiedzę na temat wykorzystywania języka pro-sprzedażowego W zakresie umiejętności: - Zdobędzie umiejętności sprzyjające efektywnej komunikacji w procesie sprzedażowym od momentu otwarcia do zamknięcia sprzedaży - Rozwinie umiejętności komunikacji i pokonywania barier w pracy z klientem W zakresie kompetencji: - Uzyska kompetencje radzenia sobie z sytuacjami trudnymi: zastrzeżeniami i procesem reklamacyjnym - Uzyska kompetencje skutecznego badania potrzeb i motywacji klienta
Drukuj do PDF