Kategorie usług
 
Menu

Profesjonalna obsługa kelnerska w restauracji hotelowej


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/03/22655/497771
Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł
Cena netto za godzinę 156,25 zł Cena brutto za godzinę 192,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-10 Termin zakończenia usługi 2020-02-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-03
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Pracownik Wartoszkolić Telefon +48 883 773 963
E-mail bur@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia nabędzie: W obszarze wiedzy: - dowiedzą się jak jasne i ustrukturyzowane procedury wpływają na pozytywny odbiór usług oferowa-nych przez kelnerów - dowiedzą się jak organizować sobie pracę kelnerską W obszarze umiejętności: - nabędą umiejętności szybkiego reagowania na oczekiwania Gości hotelowych - nabędą umiejętności działania zgodnie z misją firmy W obszarze kompetencji: - dowiedzą się do kogo i w jakiej sprawie mogą się zwrócić o pomoc rozwiązaniu problemu - zidentyfikują się z miejscem pracy i rozumieją oczekiwania Dyrekcji w stosunku do powierzonych im zadań.
Drukuj do PDF