Kategorie usług
 
Menu

kurs "Diagnostyka z wnioskowaniem klinicznym"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/02/8530/496987
Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 353,00 zł
Cena netto za godzinę 84,62 zł Cena brutto za godzinę 104,08
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 13
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-25 Termin zakończenia usługi 2020-10-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-18
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Rehaintegro sp. z o.o. sp. k
Osoba do kontaktu Olga Tota Telefon +48881439678
E-mail biurorehaintegro@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA: Zdobycie wiedzy teoretycznej o różnych aspektach badania: od wywiadu do badania funkcjonalnego, które mają na celu określenie planu leczenia pacjenta oraz pogłębienie wiedzy z zakresu neuroanatomii dotyczącej wzorców bólowych pochodzących z różnych tkanek. UMIEJĘTNOŚCI: Nabycie umiejętności rzetelnego i efektywnego przeprowadzania badania, wskazywania dysfunkcji istotnych z perspektywy dolegliwości bólowych pacjenta, stawiania właściwych hipotez oraz wdrażania skutecznego leczenia. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Nabycie kompetencji samodzielnego i odpowiedzialnego stosowania terapii w relacjach z pacjentami oraz zyskał zdolności kształtowania dalszego rozwoju zawodowego w tym obszarze; wzbogacenie własnego warsztatu pracy, dające możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz dzielenia się nabytymi doświadczeniami w zgodzie z kodeksem etyki zawodowej.


Drukuj do PDF