Kategorie usług
 
Menu

Koloryzacja włosów według najnowszych trendów – Hollywood look


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/12/02/17621/496826
Cena netto 4 687,50 zł Cena brutto 4 687,50 zł
Cena netto za godzinę 223,21 zł Cena brutto za godzinę 223,21
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-05 Termin zakończenia usługi 2020-04-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-12-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-05
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Agencja Reklamowa NXT Tomasz Madejski
Osoba do kontaktu Sylwia Sadowska Telefon 792 600 123
E-mail s.sadowska@change.info.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Cele biznesowe szkolenia zgodnie z zasadą SMART: S (SPECIFIC): Celem szczegółowym szkolenia pod nazwą " Koloryzacja włosów według najnowszych trendów – Hollywood look” jest podniesienie poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności osób, które na co dzień wykonują zawód fryzjera w zakresie wdrożenia najnowszych trendów związanych koloryzacją (farbowaniem włosów) według najnowszych trendów z uwzględnieniem trendu Hollywood look. Celem szczegółowym jest wprowadzenie do oferty nowych usług związanych z technikami koloryzacji włosów. Szkolenie wpływa pozytywnie na postrzeganie zakładu przez Klientów oraz stanowi ogromną wartość reklamową dla przedsiębiorców. M (MEASURABLE): Celem mierzalnym usługi jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorcy co najmniej wzrost liczby klientów do 10% w porównaniu do 12 miesięcy sprzed wprowadzenia nowych usług do oferty firmy. A (AGREED): Celem uzgodnionym kursu dla firmy szkoleniowej jest wzrost referencji i możliwość precyzyjniejszego dopasowania programu szkoleniowego dla grupy docelowej - mikro i małych przedsiębiorstw specjalizujących się w usługach fryzjerskich. Celem uzgodnionym dla Przedsiębiorstwa biorącego udział w szkoleniu jest wprowadzenie usług koloryzacji zgodnie z najnowszymi trendami mody branży beauty. Celem dla pracowników biorących udział w szkoleniu jest nabycie umiejętności i stosowanie nowych koloryzacji włosów z uwzględnieniem najnowszych trendów, aby efekt świadczonej usługi był zgodny z aktualną potrzebą klienta. R (REALISTIC): Celem realnym usługi szkoleniowej jest wprowadzenie usług koloryzacji włosów zgodnie z najnowszymi trendami mody, wzrost ilości Klientów oraz wzrost cen świadczonych przez zakład fryzjerski usług. T (TIME RELATION): Realizacja celów rozpocznie się miesiąc po zakończeniu usługi szkoleniowej (czas ten potrzebny jest na aktualizację oferty o nowe usługi oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich realizacji). Osiągnięcie wszystkich celów nastąpi do 13 miesięcy od dnia zakończenia szkolenia.
Cel edukacyjny
WIEDZA 1. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu prowadzenie efektywnej konsultacji oraz diagnozy potrzeb klienta w zakresie przeprowadzenia usługi koloryzacji włosów. 2. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu palet barw oraz poziomów koloryzacji. 3. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu zastosowania oksydantów w trakcie koloryzacji włosów. 4. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu stosowania zabiegów koloryzacji w celu uzyskania refleksu podstawowego oraz uzupełniającego. 5. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu zasad kolorymetrii dotyczącej koloryzacji przy użyciu różnych odcieni farb. 6. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu nowoczesnych technik farbowania włosów (w tym włosów siwych oraz przyciemniania włosów /prepigmentacja). 7. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu najnowszych trendów koloryzacji – w tym Hollywood look. 8. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu stosowania podkładów rozjaśniających (w tym potrzebnych do stworzenia kolorów „fashion”). 9. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu przygotowania włosów do mieszanek „fashion” oraz aplikacji na włosiu. 10. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu pielęgnacji włosów i ich stylizacji po zakończonej koloryzacji. UMIEJĘTNOŚCI 1. Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenie efektywnej konsultacji oraz diagnozy potrzeb klienta w zakresie przeprowadzenia usługi koloryzacji włosów. 2. Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności rozpoznawania i wykorzystania palet barw oraz poziomów koloryzacji. 3. Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności zastosowania oksydantów w trakcie koloryzacji włosów. 4. Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności przeprowadzenia usługi koloryzacji w celu uzyskania refleksu podstawowego oraz uzupełniającego. 5. Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności dotyczące kolorymetrii w koloryzacji przy użyciu różnych odcieni farb. 6. Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik farbowania włosów (w tym włosów siwych oraz przyciemniania włosów /prepigmentacja). 7. Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności dotyczących koloryzacji włosów zgodnie z najnowszymi trendami koloryzacji – w tym Hollywood look. 8. Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności stosowania podkładów rozjaśniających (w tym potrzebnych do stworzenia kolorów „fashion”). 9. Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności przygotowania włosów do mieszanek „fashion” oraz aplikacji na włosiu. 10. Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności pielęgnacji włosów i ich stylizacji po zakończonej koloryzacji. KOMPETENCJE SPOŁECZNE 1. Uczestnik szkolenia nabędzie kompetencje społeczne dotyczące prowadzenie efektywnej konsultacji oraz diagnozy potrzeb klienta w zakresie przeprowadzenia usługi koloryzacji włosów. 2. Uczestnik szkolenia nabędzie kompetencje społeczne dotyczące omówienia każdego z etapów wykonywania usługi koloryzacji włosów zgodnie z życzeniem klienta. 3. Uczestnik szkolenia nabędzie kompetencje społeczne w zakresie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące każdego elementu świadczonej usługi, a będącej przedmiotem szkolenia. 4. Uczestnik szkolenia nabędzie kompetencje społeczne dotyczące instruowania klienta w zakresie pielęgnacji włosów i ich stylizacji po zakończonej koloryzacji.
Drukuj do PDF