Kategorie usług
 
Menu

Analiza ryzyka i określenie sposobów jego eliminacji w zakresie osiągania założonych celów przedsiębiorstwa.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/28/10268/495362
Cena netto 86 400,00 zł Cena brutto 106 272,00 zł
Cena netto za godzinę 270,00 zł Cena brutto za godzinę 332,10
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 320
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-01 Termin zakończenia usługi 2021-08-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-31
Maksymalna liczba uczestników -
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Sekwencja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Elżbieta Gajowiak Telefon +48 221735000
E-mail egajowiak@sekwencja.org
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem realizacji usługi analizy ryzyka i określenia sposobów jego eliminacji w zakresie osiągania założonych celów przedsiębiorstwa jest pomoc w identyfikacji tych ryzyk oraz określeniu działań, które pozwolą na zapobieganie lub ograniczenie skutków ryzykowanych decyzji zarządu. Klient otrzyma raport z usługi, który będzie swojego rodzaju instrukcją pozwalającą na skuteczne, bezpieczne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem.


Drukuj do PDF