Kategorie usług
 
Menu

Akademia Menedżera: skuteczność menadżerska - podejmowanie decyzji


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/26/30758/494188
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-04 Termin zakończenia usługi 2019-12-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-27 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-03
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Rentierzy.FM Adam Abramczuk
Osoba do kontaktu Adam Abramczuk Telefon 727930045
E-mail szkolenia@abramczuk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik z zakresu wiedzy: - pozna techniki podejmowania decyzji - zdobędzie wiedzę dotyczącą ograniczeń procesu podejmowania decyzji oraz błędów podejmowania decyzji - pozna różne typy decyzji oraz style podejmowania decyzji Uczestnik nauczy się: - określić warianty decyzji (możliwe rozwiązania) oraz ocenić czy są wykonalne, wystarczające do rozwiązania problemu i nie pociągają za sobą niemożliwych do zaakceptowania następstw - dobrać metody podejmowania decyzji do rodzaju problemu i charakteru sytuacji decyzyjnej - określić kryteria decyzji (czynniki mające znaczenie przy jej podjęciu) oraz ocenić ich znaczenie - wprowadzić decyzję w życie, poprzez przekazanie jej tym, których decyzja dotyczy oraz doprowadzenia do jej realizacji - ocenić ryzyko związane z podjęciem decyzji Z zakresu kompetencji społecznych uczestnik rozwinie: - postawę otwartą w odniesieniu do różnych rozwiązań problemu - postawę brania odpowiedzialności za podjętą decyzję
Drukuj do PDF