Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie czasem i efektywnością osobistą


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/25/9332/493349
Cena netto 3 100,00 zł Cena brutto 3 100,00 zł
Cena netto za godzinę 193,75 zł Cena brutto za godzinę 193,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-21 Termin zakończenia usługi 2020-03-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-27 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-20
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Spectrum Consulting Anna Dytko
Osoba do kontaktu Maciej Bakonyi Telefon +48 533752988
E-mail m.bakonyi@spectrumc.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy pozwalającej na wykształcenie odpowiedniej postawy i kompetencji zarządzania czasem oraz zwiększenie własnej produktywności. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu: wyznaczania priorytetów; sposobu ich realizacji i gospodarowania czasem z wykorzystaniem różnych narzędzi; różnic pomiędzy postawą uległą, a asertywną. Nabył praktyczne umiejętności : budowania  skuteczności w działaniu; motywowania siebie do działania; efektywnego wyznaczania celów i priorytetów; eliminacji "pożeraczy" czasu. Uczestnik szkolenia posiądzie kompetencje społeczne związane z budowaniem świadomości wykorzystywania własnego potencjału w zarządzaniu efektywnością osobistą.
Drukuj do PDF