Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. C,C+E z badaniami psychologicznymi, lekarskimi i pierwszymi egzaminami


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/22/12333/492418
Cena netto 5 400,00 zł Cena brutto 5 400,00 zł
Cena netto za godzinę 83,08 zł Cena brutto za godzinę 83,08
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 65
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-20 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-31
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs. kat. C+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Absolwent kursu uzyskuje kwalifikacje uprawniające do kierowania pojazdami (w ramach kategorii C,C+E) po zdaniu egzaminów państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Prawo jazdy kat. C i C+E wymagane jest w pełnieniu zawodów polegających na przewozie rzeczy.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Starostwo Powiatowe/Urząd Miejski wydaje prawo jazdy kat. C,C+E
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wydział Komunikacji
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szał Szczepan Adam Łagoda
Osoba do kontaktu Justyna Jaroć Telefon 857460571
E-mail osk.szal@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie do kierowania pojazdem ciężarowym oraz pojazdem ciężarowym z przyczepą w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w zakresie kat. C oraz C+E Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne aby zdobyć uprawnienie do prowadzenia samochodu ciężarowego oraz samochodu ciężarowego z przyczepą.


Drukuj do PDF