Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

4-dniowa akademia marketingu internetowego DIMAQ Professional


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/22/9718/492373
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 920,00 zł
Cena netto za godzinę 173,91 zł Cena brutto za godzinę 213,91
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 23
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-15 Termin zakończenia usługi 2020-01-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-14
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Egzamin zakończony wynikiem pozytywnym skutkuje wydaniem certyfikatu DIMAQ Professional. Wynik pozytywny można uzyskać udzielając min. 75% poprawnych odpowiedzi (60/80 pytań). Efekty kształcenia są zawarte w zaświadczeniu, które wydawane jest na życzenie uczestnika.
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Tak. Szkolenie prowadzone jest przez trenerów, a do egzamin nie odbywa się w trakcie szkolenia, a podczas sesji egzaminacyjnej. W egzaminie nie uczestniczą osoby, które prowadziły szkolenie.
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
pyt 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/sektorów lub
Tak. Program DIMAQ Professional został opracowany przez branżę marketingu internetowego i jest rekomendowany przez firmy członkowskie IAB Polska. W załączeniu rekomendacje.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU POLSKA
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU POLSKA
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU POLSKA
Osoba do kontaktu Paweł Gmurek Telefon +48 734 129 635
E-mail p.gmurek@iab.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Akademia e-marketingu DIMAQ” jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań w obszarze marketingu internetowego lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód przez przekazanie informacji dotyczącej trendów, narzędzi, dobrych praktyk i przepisów prawa Polsce. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - posiada szeroki zasób wiedzy z zakresu marketingu online, - potrafi nie tylko zastosować tę wiedzę w praktyce, ale również ma innowacyjne podejście do dziedziny, w której się specjalizuje, - potrafi samodzielnie i w zespołach rozwiązywać problemy, - potrafi komunikować się z osobami odpowiedzialnymi za różne funkcje w obszarze marketingu internetowego, - zna terminy, definicje i dobre praktyki, co pozwoli na jasna komunikację z innymi podmiotami, w tym dostawcami usług - wie się jak analizować dane, zdefiniować cele i grupę docelową kampanii oraz mierzyć jej skuteczność, - zna efektywne metody promocji, - opanował tajniki content marketingu i komunikacji w social mediach, - wie się czym jest marketing mobilny i jak go wykorzystać w działaniach komunikacyjnych, - zna podstawowe zapisy prawne, których marketer musi przestrzegać, - dba o rozwój zawodowy, - rozumie konieczność stałej aktualizacji wiedzy w dynamicznie zmieniającej się branży marketingu internetowego, - ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje zawodowe, - ma umiejętność samokształcenia się, zna źródła wiedzy, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Kwalifikacja obejmuje takie obszary i specjalności jak: analityka, audio-video, brand advertising on-line, kontent marketing i reklama natywna, e-mail marketing, gry, podstawowe kompetencje marketingu on-line, mobile, performance marketing, SEM/SEO, social media/WOMM, strategia, usability. Osoba posiadająca kwalifikację DIMAQ Professional potrafi zaplanować (samodzielnie lub w zespole) w oparciu o najnowsze trendy na rynku mediów cyfrowych kampanię reklamową lub inne działania z zakresu marketingu online.
Drukuj do PDF