Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza potrzeb rozwojowych w sektorze średnich przedsiębiorstw- efektywny rozwój przedsiębiorstwa.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/22/8439/492338
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł
Cena netto za godzinę 375,00 zł Cena brutto za godzinę 461,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-11-09 Termin zakończenia usługi 2020-11-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-11-06
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT OUTSOURCINGU
Osoba do kontaktu Angelika Dublińska Telefon 55 239 48 74
E-mail a.dublinska@fioi.org
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym doradztwa jest realizacja diagnozy potrzeb rozwojowych w sektorze średnich przedsiębiorstw z głównym uwzględnieniem strategii personalnej oraz planu rozwoju Kadry menadżerskiej, doskonalenie ich praktycznych umiejętności zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, efektywność kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w tym zarządzania zasobami ludzkimi u właścicieli i pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz pracowników średnich przedsiębiorstw, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowiska kierownicze wzrośnie do zadowalającego poziomu. Plan rozwojowy obejmować będzie okres nie dłuższy niż 2 lata. Pełna efektywność rozwojowa zostanie osiągnięta bezpośrednio po zakończeniu doradztwa. Osiągniecie celu biznesowego pozwoli: 1) prawidłowo zdefiniować profil kompetencyjny menedżera na różnych szczeblach w przedsiębiorstwie, 2) określić lukę kompetencyjną menedżerów w odniesieniu do stanu pożądanego profilu menedżera w przedsiębiorstwie, 3) podnieść motywację wewnętrzna menedżerów do realizacji zadań przedsiębiorstwa, 4) wyłonić menedżerów i pracowników z największym potencjałem menedżerskim. Realizacja celu biznesowego zapewni rozwój profesjonalizmu menadżerów ich umiejętności, wiedzy oraz wykształcania ważnych postaw w nich samych oraz w zespołach przez nich kierowanych. Określenie oczekiwań na stanowisku kierowniczym w postaci profilu kompetencyjnego da przedsiębiorstwu możliwość skutecznego wykorzystania potencjału kadry kierowniczej.


Drukuj do PDF