Kategorie usług
 
Menu

Jak budować trwałe i wartościowe relacje z klientami?-


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/22/22655/492305
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 3 075,00 zł
Cena netto za godzinę 156,25 zł Cena brutto za godzinę 192,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-16 Termin zakończenia usługi 2020-03-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-01-15 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-09
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Pracownik Wartoszkolić Telefon 883773963
E-mail bur@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik nabędzie podczas szkolenia: W zakresie wiedzy: - uczestnik wie, jaki typ klienta sprawia, że nie finalizuje procesu sprzedaży ( potrafi przełamać obiekcji i zamknąć sprzedaży); - uczestnik wie, jakie są sposoby reagowania ludzi w sytuacjach konfliktowych oraz w jaki sposób na nie konstruktywnie reagować; W zakresie umiejętności: - uczestnik potrafi wskazać swoje trudności w komunikacji z klientem oraz znaleźć ich źródło, a następnie wdrożyć wybrane narzędzia poznane na szkoleniu by poprawić swoją efektywność; - uczestnik potrafi budować wartościowe relacje z klientami w oparciu o wypracowaną na szkoleniu strategię. w zakresie kompetencji: - uczestnik wie, jaką strategię komunikacyjną w procesie sprzedaży stosuje i jak to oddziałuje na klienta; - uczestnik zna sposoby budowania pewności siebie na poziomie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
Drukuj do PDF