Kategorie usług
 
Menu

Akademia Menedżera: Zarządzanie przedsiębiorstwem-zarządzanie relacjami z klientami


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/22/28768/492298
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 250,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 10
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-27 Termin zakończenia usługi 2019-11-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-26
Maksymalna liczba uczestników 7
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Kształcenia Kadr Sportowych Bartłomiej Cienciała
Osoba do kontaktu Iwona Kandora Telefon
E-mail marketing@ckks.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik z zakresu wiedzy: - pozna korzyści, jakie wynikają z wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami z klientami - pozna czynniki mające znaczenie dla lojalności klienta Uczestnik nauczy się: - wskazywać i opisywać potrzeby oraz oczekiwania różnych grup klientów - indywidualizować ofertę i sposób kontaktu z klientem Z zakresu kompetencji społecznych uczestnik rozwinie: - dostrzeganie znaczenia relacji bezpośredniej w utrzymaniu klienta
Drukuj do PDF