Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat B+E z egzaminem państwowym


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/22/41465/492275
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 500,00 zł
Cena netto za godzinę 93,75 zł Cena brutto za godzinę 93,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-14 Termin zakończenia usługi 2020-04-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-14
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Prawo jazdy Kat B , BE , C , CE , D
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Kurs Prawa jazdy Kat B+E - egzamin wewnętrzny w OSK , egzamin państwowy w WORD i po zdaniu egzaminu dokumenty zostaną wydane przez Starosta Powiatu / Prezydent miasta
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta Powiatu / Prezydent miasta
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW AUTO SZKOŁA "TURBO" MONIKA KOZŁOWSKA
Osoba do kontaktu Michał Kozłowski Telefon +48 501 450 402
E-mail autoszkolaturbo@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Podwyższenie kompetencji zawodowych i społecznych
Cel edukacyjny
zdobycie uprawnień prawo jazdy B+E
Drukuj do PDF