Kategorie usług
 
Menu

KOMUNIKACJA TRANSFORMUJĄCA -SZKOLENIE CERTYFIKOWANE - CZĘŚĆ II - POZIOM ZAAWANSOWANY


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/22/11252/492198
Cena netto 2 900,00 zł Cena brutto 2 900,00 zł
Cena netto za godzinę 193,33 zł Cena brutto za godzinę 193,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-07 Termin zakończenia usługi 2020-01-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-06
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MSC Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu ALEKSANDRA SZUPIŃSKA Telefon +48 519 307 030
E-mail aleksandra.szupinska@msc.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Usługa ma charakter edukacyjny Uczestnik w trakcie szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu metod i narzędzi asertywnego wyrażania potrzeb (komunikat "ja" oraz metoda dwóch kroków). Uczestnik będzie wiedział również jakiej metody użyć w danej sytuacji oraz jak budować informację zwrotną w stosunku do drugiego człowieka. Uczestnik będzie również wiedział jakie są rodzaje konfliktów oraz co to jest rama partnerstwa i zasada wygrana-wygrana, która jest wykorzystywana w trudnych, skomplikowanych i konfliktowych sytuacjach w firmie jako element podnoszenia efektywności we współpracy. Uczestnik będzie umiał zastosować metody asertywnego zachowania w praktyce w kontakcie zarówno z Klientem wewnętrznym jak i zewnętrznym. Nabędzie również umiejętność stosowania informacji zwrotnej w stosunku do drugiego człowieka, skutecznego dbania o własne sprawy, użycia ramy partnerstwa oraz szukania rozwiązań metodą wygrana-wygrana. Uczestnik będzie umiał rozwiązywać sytuacje konfliktowe w przypadku różnych wartości i potrzeb oraz osiągania porozumienia pomimo różnic. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne w postaci dzielenia się wiedzą z zakresu komunikacji transformującej ze współpracownikami oraz nowymi pracownikami firmie, inspirowania ich do komunikacji z użyciem szacunku, akceptacją potrzeb i wartości innej osoby z jednoczesnym zachowaniem relacji i partnerstwa również w trudnych sytuacjach. Nabędzie również kompetencje do samodoskonalenia z uwzględnieniem wartości danej organizacji
Drukuj do PDF