Kategorie usług
 
Menu

SKUTECZNY i EFEKTYWNY MENEDŻER W PROCESIE ZARZĄDZANIA FIRMĄ


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/22/11252/492157
Cena netto 2 800,00 zł Cena brutto 2 800,00 zł
Cena netto za godzinę 200,00 zł Cena brutto za godzinę 200,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-22 Termin zakończenia usługi 2020-01-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-15
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MSC Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu ALEKSANDRA SZUPIŃSKA Telefon +48 519 307 030
E-mail aleksandra.szupinska@msc.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Usługa ma charakter edukacyjny: Celem edukacyjnym jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu metod i technik pracy Menedżera w zarządzaniu – podejmowanie decyzji oraz delegowanie zadań i uprawnień • Uczestnik w trakcie trwania usługi szkoleniowej dowie się jakie są współczesne metody i techniki podejmowania decyzji oraz jakie są poszczególne etapy procesu decyzyjnego. Będzie wiedział jakie błędy występują w procesie decyzyjnym oraz jakie są ich skutki i konsekwencje. Będzie miał wiedzę na temat narzędzi wspierających proces podejmowania decyzji w firmie oraz jakie są techniki, poziomy delegowania zadań i uprawnień. • Uczestnik będzie umiał wdrożyć decyzje do zarządzania firmą, angażować w proces decyzyjny swoich pracowników oraz Partnerów Biznesowych. Będzie umiał dostosować zadania do kompetencji oraz priorytetów organizacji. Będzie potrafi określić kryteria oraz warianty decyzji . Uczestnik będzie umiał skutecznie delegować zadania i uprawnienia, prawidłowo ocenić złożoność i stopień trudności zadań oraz dobrać odpowiednie zasoby i zaplanować czas. • Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne w postaci zachęcania pracowników oraz partnerów biznesowych do podejmowania inicjatyw, budowania atmosfery zaufania oraz będzie brał odpowiedzialność za swoje decyzje
Drukuj do PDF