Kategorie usług
 
Menu

Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/22/7597/492087
Cena netto 3 950,00 zł Cena brutto 4 858,50 zł
Cena netto za godzinę 171,74 zł Cena brutto za godzinę 211,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 23
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-19 Termin zakończenia usługi 2020-02-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-13
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Dorota Jaworska Telefon 22 823 42 83
E-mail dorota.jaworska@figpolska.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wdrożenia systemu zarządzania przez cele strategiczne i KPI wg Balanced Scorecard, jako narzędzia implementacji strategii firmy. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie znał koncepcję i korzyści Balanced Scorecard jako narzędzia wdrożenia strategii i poprawy zarządzania operacyjnego oraz będzie potrafił m.in.: 1. Zbudować system Balanced Scorecard 2. Przełożyć strategię na narzędzia Balanced Scorecard (mapa strategii, mapa celów strategicznych, Karta Wyników - KPI, Inicjatywy strategiczne, itd.). 3. Wybrać i zapisać cele strategiczne finansowe i niefinansowe w czterech perspektywach biznesu. 4. Dobrać właściwe KPI do celów strategicznych i operacyjnych. 5. Identyfikować i opisać Inicjatywy strategiczne i przypisać je do celów i KPI’ów. 6. Kaskadować cele Spółki, KPI oraz Inicjatywy strategiczne w dół organizacji wykorzystując system Balanced Scorecard. Dodatkowo uczestnik rozwinie zdolność samokształcenia się i rozstrzygania dylematów zawodowych w zakresie wdrożenia strategii w oparciu o Balanced Scorecard.
Drukuj do PDF