Kategorie usług
 
Menu

Planowanie i organizacja pracy - kurs indywidualny


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/22/10681/491945
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 166,67 zł Cena brutto za godzinę 166,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-10 Termin zakończenia usługi 2020-02-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-09
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Biuro Inwestycyjne PROGRES Anna Bielska
Osoba do kontaktu Anna Barcz - Dziamałek Telefon +48 606659429
E-mail anna.barcz@eufunds.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności z zakresu planowania i organizacji pracy. Uczestnik osiągnie zamierzone efekty uczenia się. Po szkoleniu będzie znał korzyści z lepszej organizacji, wiedział jakie znaczenie ma pozytywnie sformułowany cel, wiedział jak w celu umieszczać motywację. Będzie potrafił zidentyfikować pożeracze czasu oraz wie jak je zwalczać, znał nawyki tracenia czasu i metody zapanowania nad nimi, znał i potrafił stosować pomoce w planowaniu – sposoby organizacji pracy, posiadał wiedzę o zaletach planowania działań. Będzie potrafił przeanalizować swój styl pracy, określać priorytety, formułować cele krótko i długoterminowe zgodnie z metodą SMART, potrafił przeprowadzić analizę SWOT. Po szkoleniu będzie znał i potrafił stosować :system planowania czasu 60/40, zasadę Pareto, analiza ABC,model Eisenhowera. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał umiejętność efektywnego planowania pracy i organizacji, a także znał poziom swoich umiejętności i potrafi zaplanować dalsze kroki rozwoju
Drukuj do PDF