Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

ASERTYWNOŚĆ I EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/22/5005/491935
Cena netto 2 000,00 zł Cena brutto 2 460,00 zł
Cena netto za godzinę 166,67 zł Cena brutto za godzinę 205,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-22 Termin zakończenia usługi 2020-01-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-17
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Europejski Instytut Psychologii Biznesu C.M. Fryszkiewicz Sp. J.
Osoba do kontaktu Anna Żurawiecka Telefon 81 532 21 76
E-mail biuro@eipb.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się technik efektywnej komunikacji i asertywnych sposobów zachowywania się w trudnych sytuacjach. Poprawią swoje umiejętności w zakresie radzenia sobie z agresją i manipulacją innych oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy zwiększą poczucie własnej skuteczności co wpłynie znacząco na budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA UCZESTNICY BĘDĄ POTRAFILI: w skuteczny sposób wyrażać swoje myśli, przekazywać informacje zwrotne oraz słuchać i rozumieć innych, rozpoznawać typy zachowań ludzi i dostosowywać się do ich stylu komunikacji i zachowania, wyrażać własne opinie i przekonania w sposób stanowczy, bez poczucia winy, lęku a zarazem nie urażający rozmówcy, asertywnie reagować na krytykę i ataki ze strony innych, rozwiązywać trudne sytuacje w komunikacji i skutecznie radzić sobie z obiekcjami.
Drukuj do PDF