Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie - Opracowanie i wdrożenie dokumentacji RODO zintegrowanej z ISO/IEC 27001:2017


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/21/7712/491554
Cena netto 800,00 zł Cena brutto 800,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 50,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-29 Termin zakończenia usługi 2020-03-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-22 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-28
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny KURSY I SZKOLENIA
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Politechnika Białostocka jest zarejestrowana w BUR, posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych, prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, o których mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - 20.07.2018 r.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Politechnika Białostocka
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Politechnika Białostocka
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Politechnika Białostocka
Osoba do kontaktu Marta Mioduszewska Telefon +48 85 7467467
E-mail kursy@pb.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do opracowania i wdrożenia dokumentacji RODO zintegrowanej z ISO/IEC 27001:2017 w instytucjach publicznych i sektorze prywatnym.
Drukuj do PDF