Kategorie usług
 
Menu

Akademia Menedżera


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/21/10940/491458
Cena netto 3 950,00 zł Cena brutto 4 858,50 zł
Cena netto za godzinę 98,75 zł Cena brutto za godzinę 121,46
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-03 Termin zakończenia usługi 2020-02-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-02
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Rozwój osobisty
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k.
Osoba do kontaktu Sylwia Kacprzak Telefon +48 508 018 327
E-mail sylwia.kacprzak@pl.ey.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
- Nabycie umiejętności budowania własnego autorytetu poprzez budowanie wiarygodnych przekazów - Poznanie zasad asertywnej komunikacji i kierowania emocjami w trakcie trudnej rozmowy - Doskonalenie kompetencji menedżerskich oraz umiejętności zarządzania potencjałem i relacjami w zespole - Doświadczenie swoich mocnych i słabych stron w zarządzaniu trudnymi sytuacjami dla zespołu - Zwiększenie elastyczności w stosowaniu procedur i metod pracy w zespole - Wyćwiczenie umiejętności delegowania i egzekwowania zadań - Nabycie świadomości własnego stylu przywództwa - Wzmocnienie potencjału twórczego w zespole i poznanie możliwości jego wykorzystania - Podniesienie efektywności własnej pracy poprzez stosowanie wybranych technik zarządzania sobą w czasie.
Drukuj do PDF