Kategorie usług
 
Menu

Spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/20/10401/490823
Cena netto 2 500,00 zł Cena brutto 2 500,00 zł
Cena netto za godzinę 17,12 zł Cena brutto za godzinę 17,12
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 146
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-02 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-31
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Kursant po pozytywnie zdanym egzaminie kwalifikacyjnym przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach otrzymuje książeczkę spawacza oraz świadectwo kwalifikacyjne spawacza
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytu Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Justyna Makal Telefon 85 675 25 17
E-mail j.makal@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Realizacja usługi umożliwi nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w łączeniu metali elektrodą otuloną (111).


Drukuj do PDF