Kategorie usług
 
Menu

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO- POZIOMY: B1.1, B1.2, B1.3, B2.1- 4 SEMESTRY oraz lekcje indywidualne 246 GODZIN- WROCŁAW


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/20/10316/490732
Cena netto 6 302,50 zł Cena brutto 6 302,50 zł
Cena netto za godzinę 25,62 zł Cena brutto za godzinę 25,62
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 246
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-04 Termin zakończenia usługi 2022-02-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-04
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Marzena Szocińska-Klein Telefon 508875701
E-mail marzena.s-k@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji niemieckiego kursantów do poziomu B2.1. Po zakończeniu kursów uczestnik: rozumie proste teksty literackie, wykład i tekst słuchany, umie zdać relację, opowiedzieć dłuższą historię, zająć stanowisko w jakiejś sprawie, potrafi także napisać listy oficjalne oraz znaleźć synonimy do nieznanych słów, a także odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej użycia języka niemieckiego na poziomie B2.1.


Drukuj do PDF