Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Wczesne nauczanie języka angielskiego online


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/20/43089/490722
Cena netto 3 990,00 zł Cena brutto 3 990,00 zł
Cena netto za godzinę 9,73 zł Cena brutto za godzinę 9,73
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 410
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-04 Termin zakończenia usługi 2021-09-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-03
Maksymalna liczba uczestników 1000
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Warunki uznania kwalifikacji:
pyt 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?
Tak
pyt 2 Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?
Tak
pyt 3: Czy wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.: czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
nie dotyczy
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
nie dotyczy
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Aleksandra Plecety Telefon 22 263 90 53
E-mail dotacje@studia-pedagogiczne.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Celem studiów jest: - pozyskanie niezbędnych kwalifikacji umożliwiających nauczanie języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej, - nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do wczesnego nauczania języka, - pozyskanie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do planowania i organizacji treści nauczania, konstruowania scenariuszy lekcji w oparciu o sprawdzone praktyki oraz prowadzenia metodycznie poprawnych i atrakcyjnych dla dzieci zajęć językowych, - doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym, - podniesienie własnych kompetencji językowych (przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2). Studia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Forma realizacji studiów: e-learning/samokształcenie.
Drukuj do PDF