Kategorie usług
 
Menu

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie -2-dniowe warsztaty praktyczne.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/20/8282/490487
Cena netto 1 350,00 zł Cena brutto 1 660,50 zł
Cena netto za godzinę 84,38 zł Cena brutto za godzinę 103,78
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-09 Termin zakończenia usługi 2020-04-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-02
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria
Osoba do kontaktu Joanna Zasuwa Telefon +48 577-177-547
E-mail info@szkolenia-semper.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: - Uczestnik zdobędzie wiedzę w zakresie tworzenia i weryfikacji umów cywilnoprawnych; Umiejętności: - Uczestnik nauczy sięjak przeprowadzić samodzielną, krytyczną analizę poszczególnych zapisów umownych, pod kątem ochrony interesów reprezentowanego podmiotu; nabędzie również umiejętności w zakresie zarządzania procesem realizacji umowy, w tym stosowania instrumentów prawnych przeciwdziałających nieuczciwym zachowaniom Kompetencje społeczne :  - zdobędzie umiejętność samokształcenia się w zakresie umów cywilnoprawnych, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF