Kategorie usług
 
Menu

Coaching biznesowo - managerski. Coachingowy styl zarządzania - forma zdalna.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/27635/490365
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 281,25 zł Cena brutto za godzinę 281,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-23 Termin zakończenia usługi 2020-05-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-22
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Flow Małgorzata Binias-Wilga
Osoba do kontaktu Małgorzata Binias-Wilga Telefon 503 137 637
E-mail malgorzata@coachingways.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem usługi jest zwiększenie atrakcyjności uczestnika na rynku usług rozwojowych, dzięki nabyciu nowych kompetencji. S (smart) – szczegółowy / skonkretyzowany. Celem biznesowym usługi jest przygotowanie beneficjenta do pracy w obszarze coachingu biznesowego lub wykorzystania coachingu w roli managera. Uczestnik poznaje skuteczne narzędzia, zdobywa również kompetencje niezbędne do ich skutecznego wdrożenia. Poszerzenie pakietu usług lub poprawa relacji z pracownikami ma wpływ na wzrost dochodów. M (measurable) –mierzalny, wymierny Uczestnik po wdrożeniu narzędzi i wskazówek ze szkolenia uzyska minimum 10% wzrost dochodu dzięki poprawie relacji z pracownikami lub poszerzeniu oferty. A (agreed) – wspólnym dla wszystkich stron Odbycie przedmiotowego szkolenia oraz wdrożenie przez beneficjenta nabytej wiedzy jest celem zgodnym dla wszystkich zainteresowanych stron. R (realistic) – realistyczny, osiągalny: Cel biznesowy jest osiągalny przy jednoczesnym stosowaniu i sukcesywnym wdrażaniu wszystkich narzędzi, metod oraz technik przećwiczonych podczas warsztatu. Potwierdzają to doświadczenia osób prowadzących oraz rezultaty poprzednich uczestników szkolenia. T (time relation) – terminowy: Terminem realizacji celów jest 24.08.2020. Okres 3 miesięcy beneficjent przeznaczy na wdrażanie wszystkich narzędzi i technik oraz refleksji po szkoleniu.
Cel edukacyjny
UWAGA: Usługa dotyczy szkolenia polegającego na przekazaniu uczestnikom wiedzy i umiejętności, nie ma charakteru doradztwa, czy sesji coachingowych. Podczas warsztatów uczestnicy rozwijają: 11 Kluczowych Kompetencji Coacha ICF, które przydatne są zarówno w pracy jako coach jak i w pracy polegającej na zarządzaniu zespołem. A. USTALANIE ZASAD WSPÓŁPRACY 1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu 2. Uzgodnienie kontraktu coachingu B. WSPÓŁTWORZENIE RELACJI 3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta 4.Obecność coachingowa C. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE 5. Aktywne słuchanie 6. Pytania sięgające sedna 7. Bezpośrednia komunikacja D. WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW 8.Budowanie świadomości 9. Projektowanie działań 10. Planowanie i wytyczanie celów 11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem Dzięki temu szkolenie uczestnik przygotowuje się do samodzielnej pracy w obszarze coachingu biznesowego, a także rozwija wiele kluczowych w biznesie kompetencji do wykorzystania zarówno w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu profesjonalnego wizerunku firmy. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: • w zakresie wiedzy: - zna rodzaje coachingu wykorzystywanego do wpierania firm i instytucji -zna standardy ICF w zakresie 11 w/w kluczowych kompetencji ICF oraz kodeks etyczny w odniesieniu do różnych obszarów pracy coacha, -zna różne narzędzia do pracy z różnymi Klientami w obszarach biznesowych i menedżerskich, - w prowadzonych przez niego sesjach można zaobserwować 11 w/w kluczowych kompetencji ICF, - potrafi poprowadzić zarówno pojedynczą sesję jak i cały proces coachingowy z dopasowaniem narzędzi do specyfiki pracy w danym obszarze, - zna model przywództwa sytuacyjnego, -zna założenia i zalety i ograniczenia coachingowego stylu zarządzania • W zakresie kompetencji społecznych: - buduje lepsze jakościowo relacje z innymi ludźmi (nie tylko Klientami coachingu), - skuteczniej sprzedaje swoje usługi, potrafi pogodzić potrzeby Klienta i organizacji w zgodzie ze standardami ICF -ma świadomość znaczenia standardów i kodeksu etycznego w pracy coacha, -ma świadomość dokształcania się i samokształcenia w zakresie kompetencji coachingowych i pokrewnych dziedzin, -czuje się odpowiedzialny za swoje zawodowe działania, -jest zainspirowany do szerzenia idei profesjonalnego coachingu również w obszarze zarządzania ludźmi.
Drukuj do PDF