Kategorie usług
 
Menu

Life coaching - szkolenie specjalizacyjne dla coachów - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/27635/490363
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 000,00 zł
Cena netto za godzinę 187,50 zł Cena brutto za godzinę 187,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-09 Termin zakończenia usługi 2020-05-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-08
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Flow Małgorzata Binias-Wilga
Osoba do kontaktu Małgorzata Binias-Wilga Telefon 503 137 637
E-mail malgorzata@coachingways.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie stanowi przygotowanie do samodzielnej pracy jako life coach. Nastawione jest na kształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia sesji i procesów coachingowych głównie dla klientów indywidualnych. Szkolenie umożliwia również wykorzystanie nabytych umiejętności także w innych aktywnościach zawodowych, na przykład jako trener, tutor, nauczyciel, w pracy doradcy zawodowego itp. Szkolenie stanowi kontynuację Szkoły Coachingu Coaching Ways, ale może być również realizowane również przez innych uczestników. Usługa umożliwia także dalsze rozwijanie 11 Kluczowych Kluczowych Kompetencji Coacha ICF: A. USTALANIE ZASAD WSPÓŁPRACY 1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu 2. Uzgodnienie kontraktu coachingu B. WSPÓŁTWORZENIE RELACJI 3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta 4. Obecność coachingowa C. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE 5. Aktywne słuchanie 6. Pytania sięgające sedna 7. Bezpośrednia komunikacja D. WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW 8. Budowanie świadomości 9. Projektowanie działań 10. Planowanie i wytyczanie celów 11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem Kształtujemy również profesjonalną postawę coacha ICF oraz rozeznanie w różnorodnych obszarach pracy. Planowane efekty kształcenia zawarte są poniżej w punkcie Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia.
Drukuj do PDF