Kategorie usług
 
Menu

Szkoła Coachingu Coaching Ways - edycja III - Katowice - forma zdalna


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/27635/490335
Cena netto 6 250,00 zł Cena brutto 6 250,00 zł
Cena netto za godzinę 130,21 zł Cena brutto za godzinę 130,21
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-14 Termin zakończenia usługi 2020-04-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-13
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Flow Małgorzata Binias-Wilga
Osoba do kontaktu Małgorzata Binias-Wilga Telefon 503 137 637
E-mail malgorzata@coachingways.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Usługa dotyczy szkolenia polegającego na przekazaniu uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu, nie ma charakteru doradztwa, czy sesji coachingowych! Szkoła Coachingu stanowi przygotowanie do akredytacji na poziomie ACC ICF, a także rozwija wiele kluczowych w biznesie kompetencji do wykorzystania zarówno w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu profesjonalnego wizerunku firmy. Podczas szkolenia kształtujemy również profesjonalną postawę coacha ICF. Szkoła Coachingu stanowi przygotowanie do samodzielnej pracy jako coach, nastawiona jest na kształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia sesji i procesów coachingowych. Umożliwia również wykorzystanie nabytych umiejętności także w innych aktywnościach zawodowych, na przykład jako manager zespołu, w pracy doradcy zawodowego itp. W obszarze zarządzania szkolenie rozwija między innymi kompetencje związane z inspirowaniem i budowaniem zaangażowania, budowania relacji ze współpracownikami, zarządzanie relacjami z Klientami, a także rozwojem pracowników. Szkoła Coachingu Coaching Ways przygotowuje do zawodu coacha poprzez poszerzenie wiedzy oraz kształtowanie 11 Kluczowych Kompetencji Coacha ICF na poziomie ACC: A. USTALANIE ZASAD WSPÓŁPRACY 1. Zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coachingu 2. Uzgodnienie kontraktu coachingu B. WSPÓŁTWORZENIE RELACJI 3. Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta 4. Obecność coachingowa C. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE 5. Aktywne słuchanie 6. Pytania sięgające sedna 7. Bezpośrednia komunikacja D. WSPIERANIE PROCESU UCZENIA I OSIĄGANIA REZULTATÓW 8. Budowanie świadomości 9. Projektowanie działań 10. Planowanie i wytyczanie celów 11. Zarządzanie postępami i zaangażowaniem Szkolenie uwzględnia również planowane przez ICF zmiany w zakresie kluczowych kompetencji. Szkolenie prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia wymienionych poniżej w punkcie efekty uczenia się/kształcenia.
Drukuj do PDF