Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. C+CE z egzaminami państwowymi "ALBERTINA"


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/24982/490324
Cena netto 4 750,00 zł Cena brutto 4 750,00 zł
Cena netto za godzinę 73,08 zł Cena brutto za godzinę 73,08
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 65
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-09 Termin zakończenia usługi 2020-01-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-09
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs prawa jazdy kategorii "C"
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Wydany zostaje przez właściwego Starostę.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Potwierdza wykonywanie zawodu na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starosta powiatu
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Kmita Bożena P.P.H.U "ALBERTINA"
Osoba do kontaktu Bogusława Konieczna Telefon +48 66 655 56 66
E-mail biuro@motos.mielec.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego.
Drukuj do PDF