Kategorie usług
 
Menu

Język niemiecki zajęcia indywidualne poziom A1, egzamin Widaf Basic + podręcznik - poddziałanie 3.2.2.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/6133/490310
Cena netto 11 000,00 zł Cena brutto 11 000,00 zł
Cena netto za godzinę 91,67 zł Cena brutto za godzinę 91,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-02 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-31
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Usługa jest zgodna z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs kończy się międzynarodowym egzaminem Widaf Basic. Na zakończenie kursu zostanie wydany certyfikat ukończenia kursu.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
English Colours Group Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
ETS Global BV Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Colours Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Gosiewska Telefon 667665694
E-mail ec@englishcolours.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A1, zgodnym z Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. W zakresie poszczególnych funkcji językowych słuchacz osiąga następujące umiejętności: Mówienie – słuchacz potrafi podejmować różne role w procesie komunikacji używając odpowiedniego języka, formułować kilkuzdaniową wypowiedź na temat życia codziennego, stosować środki językowe do wyrażenia intencji, uczuć i emocji związanych z życiem codziennym, stosować poprawnie struktury leksykalno–gramatyczne oraz właściwą wymowę tak aby wypowiedź była zrozumiała, potrafi wyrazić prośbę, polecenie, podziękowanie itp., potrafi opisać osobę, przedmiot, miejsce, zjawisko, czynność, potrafi zrelacjonować wydarzenie. Słuchanie - słuchacz potrafi wybrać i zrozumieć określone informacje z tekstu, który nie jest dla niego w pełni zrozumiały, zrozumieć autentyczny materiał w stopniu, który pozwoli mu na określenie głównej myśli tekstu, wyselekcjonowanie określonej informacji. Czytanie – słuchacz potrafi określić główną myśl tekstu czytanego, wyszukać określone informacje w tekście. Pisanie - słuchacz potrafi wypełnić prosty formularz, napisać krótki tekst użytkowy (ogłoszenie, notatka, mail, pocztówka) stosując odpowiednie środki stylistyczno– gramatyczne.  Słuchacz w trakcie szkolenia nabywa następujące umiejętności: - nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, udzielanie podstawowych informacji na swój temat, pytanie o dane rozmówcy), zadawanie pytań o samopoczucie i reagowanie na takie pytania - opowiadanie o swoim hobby i czynnościach wykonywanych w ciągu dnia - pytanie o godzinę i odpowiadanie na takie pytania, opowiadanie o rozkładzie dnia, ustalanie terminów i miejsc spotkań, opowiadanie o swoich planach, ustalanie terminarza, podawanie daty - opowiadanie o czynnościach wykonywanych w zależności od pory roku, opowiadanie o ulubionych dyscyplinach sportowych - opowiadanie o własnej rodzinie, opisywanie członków rodziny, opisywanie cech charakteru, opowiadanie o zakazach i nakazach, wyrażanie życzeń - opisywanie prostych problemów i szukanie rozwiązań - opisywanie położenia domu/mieszkania, opowiadanie o zaletach i wadach położenia domu i mieszkania, opowiadanie o swoich preferencjach mieszkaniowych, podawanie adresu, opisywanie domu/mieszkania/pomieszczeń, podawanie nazw czynności wykonywanych w danych pomieszczeniach, opowiadanie o umeblowaniu mieszkania - opowiadanie o czynnościach w mieście, pytanie o drogę i opisywanie drogi, pytanie o środki lokomocji, podawanie ich wad i zalet, wyrażanie opinii, braku zgody, umawianie się na spotkanie - opisywanie pogody i zjawisk atmosferycznych, opowiadanie o porach roku - wybór miejsca noclegowego, rezerwacja noclegu, podawanie wad i zalet miejsc noclegowych - wybieranie lokalu gastronomicznego, wybieranie potraw z karty dań, składanie zamówień


Drukuj do PDF