Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza potrzeb Usług Rozwojowych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/9458/490307
Cena netto 3 125,00 zł Cena brutto 3 843,75 zł
Cena netto za godzinę 390,63 zł Cena brutto za godzinę 480,47
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-26 Termin zakończenia usługi 2019-11-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-26
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu QUEST CHANGE MANAGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Norbert Brodowski Telefon 539909838
E-mail norbert.brodowski@questcm.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem doradztwa jest przygotowanie diagnozy i określenie celów, w tym celów rozwojowych przedsiębiorstwa oraz celów rozwojowych kadry kierowniczej. „Diagnoza potrzeb rozwojowych” zostanie przygotowana na podstawie analizy strategicznej przedsiębiorstwa, działań wpierających konkurencyjność w branży oraz potrzeb rozwojowych kadry kierowniczej. Wynikiem przeprowadzenia diagnozy będzie przygotowanie planu rozwoju z określeniem czasu koniecznego na jego wdrożenie. Zbudowanie strategii i wyznaczenie celów zapewnią realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa oraz bezpośrednio przełoży się na wzrost kompetencji kadry menadżerskiej, a co za tym idzie efektywności przedsiębiorstwa i generowanego zysku. Uczestnik usługi dowie się, jakie z jakimi problemami boryka się jego przedsiębiorstwo oraz jakie kluczowe wyzwania przed nim stoją. Pozna główne kierunki rozwoju i cele strategiczne. Zdobędzie wiedzę na temat słabych i mocnych stron swojej działalności oraz szans i zagrożeń jakie przed firmą stoją. Po zakończeniu doradztwa uczestnik będzie identyfikować powtarzalne procesy w swojej firmie. Zdobędzie umiejętność formułowania strategii przedsiębiorstwa w 4 perspektywach: finansowej, rynkowej, procesów wewnętrznych, rozwoju. Uczestnik będzie umiał analizować potrzeby rozwojowe kadry menadżerskiej oraz określać cele rozwojowe. Po zakończeniu doradztwa Uczestnik będzie umiał analizować zmiany zachodzące w firmie, zdobywać informacje o najbliższym otoczeniu firmy, w tym swojej konkurencji. Zdobyte informacje będzie potrafił przeanalizować i wdrożyć odpowiednie ułatwienia w funkcjonowaniu swojego przedsiębiorstwa. Znając strukturę swojego przedsiębiorstwa będzie potrafił odpowiednio komunikować się ze swoimi pracownikami odpowiednio rozdzielać odpowiedzialność na poszczególnych szczeblach.
Drukuj do PDF