Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym A2 zakończony międzynarodowym egzaminem TOICE Bridge - Kierunek Kariera - 65 godzin- po południu 17.00 -18.30


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/26374/490296
Cena netto 975,00 zł Cena brutto 975,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 65
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-05 Termin zakończenia usługi 2020-04-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-04
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Krzysztof Krawczyk Systemy Informatyczne i Elektroniczne Alcam
Osoba do kontaktu Joanna Gawron Telefon 509459835
E-mail sekretariat@alcam.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i kompetencji językowych umożliwiające swobodna komunikację w języku angielskim na poziomie A2. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego tak, aby kursant rozumiał wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafił porozumiewać się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających wymiany informacji na tematy powszechnie poruszane. Potrafił wyrażać swoje poglądy, opinie, preferencje i skargi oraz zapytać o opinię innych. Potrafił opisywać swoje pochodzenie, otoczenie (miejsca i ludzi), a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. Potrafił relacjonować wydarzenia z przeszłości i opisywać fakty z teraźniejszości i przeszłości oraz wyrażać przypuszczenia lub pewność dotyczące zdarzeń w przyszłości. Nabył przekonanie o konieczności ciągłego doskonalenia umiejętności komunikacyjnych i kompetencji leksykalno-gramatycznych przez systematyczne powtarzanie zdobytej już wiedzy i dalszą naukę języka angielskiego.
Drukuj do PDF