Kategorie usług
 
Menu

Kurs operatora koparkoładowarki wszystkie kl. III + ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton kl. III wraz z egzaminem


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/12074/490219
Cena netto 3 590,00 zł Cena brutto 3 590,00 zł
Cena netto za godzinę 15,21 zł Cena brutto za godzinę 15,21
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 236
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-24 Termin zakończenia usługi 2019-12-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-23
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych (834209) od 1 września 2017r.
Kod kwalifikacji ZRK 834209
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Unijny Ośrodek Szkolenia Kierowców Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Unijny Ośrodek Szkolenia Kierowców Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu UNIJNY OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Mariusz Krzempek Telefon 512246300
E-mail oskrzempek@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia w zakresie kursu operatora koparkoładowarki w zakresie kl. III oraz ładowarki jednonaczyniowej do 20 ton w zakresie kl. III ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, wykonywania ww. zawodów. Cel edukacyjny obejmuje przygotowanie merytoryczne słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasad pracy sprzętu, którego kurs dotyczy. Ponadto uczestnicy uczą się układów w zakresie niezbędnym do prawidłowego użytkowania oraz reagowania na wskazania stosownych w nich urządzeń kontrolnych, kontrolno-pomiarowych i sygnalizacyjnych. Zakres omawianego szkolenia obejmuje treści zawarte w przedmiotach programowych : BHP, użytkowanie i obsługa maszyn roboczych oraz przedmiotach specjalistycznych.
Drukuj do PDF