Kategorie usług
 
Menu

KURS DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/4963/490165
Cena netto 2 590,00 zł Cena brutto 2 590,00 zł
Cena netto za godzinę 42,46 zł Cena brutto za godzinę 42,46
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 61
Termin rozpoczęcia usługi 2020-11-06 Termin zakończenia usługi 2020-11-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-04-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-11-05
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Joanna Wojterska Telefon 62 767 89 09
E-mail syndyk@kurssyndyka.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, doradcy restrukturyzacyjnego. Celem kursu jest również uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy osób, które wykonują ten zawód, lub wykonują podobny rodzaj pracy i zadań na zajmowanym stanowisku. Kurs ma na celu przygotować uczestnika do egzaminu państwowego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po ukończeniu kursu uczestnik: - zdobędzie i uporządkuje wiedzę dotyczącą prawa, finansów, zarządzania oraz zasad zawartych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, niezbędną do sprawowania funkcji syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego. - nauczy się samodzielnie przeprowadzać postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne wykorzystując zdobytą wiedzę w kontekście roli i obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego. Uczestnik posiądzie umiejętności przygotowania listy wierzytelności i planu podziału funduszy masy ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską. - zdobędzie kompetencje samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz uświadomi sobie jak prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu lub rodzaju pracy na zajmowanym stanowisku


Drukuj do PDF