Kategorie usług
 
Menu

PRAWO JAZDY KAT.B+E-KIERUNEK KARIERA/KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/19/19861/490150
Cena netto 1 500,00 zł Cena brutto 1 500,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-16 Termin zakończenia usługi 2020-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-13
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs na prawo jazdy kat. A1 – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. A – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. B – 60 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. BE – 35 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. C – 50 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. CE – 45 godzin, Kurs na prawo jazdy kat. D – 60/80 godzin, Kursy kwalifikacji zawodowych: Kwalifikacja wstępna kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 280 godzin, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E – 140 godzin,
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
TAK
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
TAK
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
...
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
...
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców Renoma Tadeusz Dzięglewicz
Osoba do kontaktu Tadeusz Dzięglewicz Telefon 607936988
E-mail osk.renoma@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Prawo jazdy kat.B+E zawiera 30 godz. zajęć teoretycznych i 15 godz,zajęć praktycznych po 60 min każda,co odpowiada 20 godz po 45 min.Zajęcia teoretyczne:podstawowe pojęcia,szczególna ostrożność,ruch prawostronny,zasady ograniczonego zaufania-5 godz.,znaki i sygnały drogowe-5 godz.,włączanie się do ruchu,zmiana warunków pogodowych-5 godz.,prędkość i hamowanie,jazda z przyczepką-5 godz.,hierarchia sygnałów i znaków drogowych,przejazdy kolejowe,zatrzymanie i postój-5 godz.światła zewnętrzne,kontrolki,budowa pojazdu,obsługa codzienna,techniki kierowania pojazdem,zasady egzaminu państwowego-5 godz.Zajęcia praktyczne obejmują:przygotowanie do jazdy.włączanie się do ruchu,zajmowanie pozycji na drodze-1 godz.,posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem-1 godz.porozumiewanie się z innymi uczestnikami ruchu-1 godz.,bezpieczne wykonywanie manewrów-1 godz.,obserwacja drogi-1 godz.,jazda z prędkością dostosowaną do warunków drogowych-1 godz.,jazda z zachowaniem przepisów ruchu drogowego-1 godz.,kontrola urządzeń pojazdu-1 godz.mjazda poza terenem zabudowanym-1 godz.,jazda z przyczepką lekką 2 godz.,ominięcie przeszkody,manewry-1 godz.,wjazd na drogę,przejazd przez skrzyżowania-2 godz.,udzielanie 1 pomocy przedlekarskiej-1 godz. Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności do prowadzenia samochodu kat.B+E.
Drukuj do PDF