Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie dostosowania organizacji wewnętrznej oraz infrastruktury podmiotu do spełnienia wymogów standardów akredytacyjnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/18/9075/489366
Cena netto 3 360,00 zł Cena brutto 4 132,80 zł
Cena netto za godzinę 560,00 zł Cena brutto za godzinę 688,80
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-26 Termin zakończenia usługi 2019-11-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-26
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Grzegorz Kłunduk Przedsiębiorstwo Konsultingowe "AGM"
Osoba do kontaktu Monika Cieniawa Telefon 795 457 479
E-mail mcieniawa@agm-konsulting.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem usługi doradczej jest zweryfikowanie w jakim stopniu podmiot udzielający świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej spełnia standardy akredytacyjne Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej dotyczące organizacji jednostki, uprawnień i odpowiedzialności zespołu oraz infrastruktury podmiotu. Podczas usługi trener wraz z jej uczestnikami dokona analizy porównawczej stwierdzonej praktyki postępowania i stanu podmiotu z wymaganiami standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie organizacji wewnętrznej jednostki, uprawnień i odpowiedzialności zespołu oraz infrastruktury podmiotu, w tym dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz funkcjonujących standardów higienicznych. Dzięki formie zamkniętej usługa pozwala na precyzyjne wskazanie braków w danym podmiocie, wraz z omówieniem działań koniecznych do podjęcia w celu uzyskania zgodności ze standardami, co znacząco wpłynie na możliwość przygotowania podmiotu do przeglądu wizytatorów CMJ.
Cel edukacyjny
WIEDZA: • uczestnik dowie się jakie dokumenty powinny znajdować się w dokumentacji pracowniczej oraz jak ją zabezpieczać; • uczestnik dowie się jakie dokumenty wewnętrzne powinien prowadzić podmiot oraz co powinno się w nich znajdować; • uczestnik dowie się jak prawidłowo nadzorować urządzenia i sprzęt medyczny; • uczestnik dowie się jakie informacje powinien udostępniać pacjentom w rejestracji; • uczestnik dowie się jakie plany postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz standardy higieniczne powinny zostać wdrożone w podmiocie. UMIEJĘTNOŚCI • uczestnik nauczy się weryfikować w oparciu o standardy akredytacyjne prawidłowość funkcjonowania podmiotu; • uczestnik nauczy się właściwego klasyfikowania stanu faktycznego podmiotu zgodnie z punktacją przyjętą w standardach; • uczestnik nauczy się formułować braki w zakresie spełniania standardów; • uczestnik nauczy się wskazywać zakres działań koniecznych do podjęcia w ramach przygotowania podmiotu do przeglądu wizytatorów CMJ. KOMPETENCJE • uczestnik nabędzie kompetencji w zakresie pracy w zespole; • uczestnik nabędzie kompetencji w zakresie myślenia operacyjnego oraz przyczynowo-skutkowego; • uczestnik nabędzie kompetencji w zakresie poszukiwania możliwości rozwiązywania problemów • uczestnik nabędzie kompetencji w zakresie delegowania zadań i uprawnień.
Drukuj do PDF