Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka włoskiego na poziomie A2 - 24 godziny


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/18/11855/489335
Cena netto 1 680,00 zł Cena brutto 1 680,00 zł
Cena netto za godzinę 70,00 zł Cena brutto za godzinę 70,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-20 Termin zakończenia usługi 2019-12-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-20
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 21. Kurs języka włoskiego dla słabo zaawansowanych – poziom A2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna
Osoba do kontaktu Magdalena Mączyńska Telefon +48 691 83 80 45
E-mail magda.maczynska@progres.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA Uczestnicy będą rozwijali swoje zdolności językowe, zdobędą wiedzę z języka włoskiego na poziomie A2. Po ukończeniu kursu będą potrafili opowiadać o tym co ich interesuje, będą umieli przedstawiać swoje opinie, wypowiadać się na temat planów. Zakres wiedzy będzie głównie obejmował obszary życia codziennego, podróże. UMIEJĘTNOŚCI Uczestnicy zdobędą umiejętność rozumienia prostych tekstów dotyczących konkretnych potrzeb życia codziennego( zarówno w mowie, jak i w piśmie-z naciskiem na komunikację), a także umiejętność porozumienia się podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Uczestnicy będą potrafili pracować zarówno samemu, jak i w grupie, kurs pozwoli słuchaczom na przełamanie barier językowych. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu kompetencji językowych uczestników, ze szczególnym naciskiem na komunikację. Przygotowanie uczestnika do funkcjonowania w środowisku włoskojęzycznym w życiu codziennym.
Drukuj do PDF