Kategorie usług
 
Menu

SOCIAL MEDIA - czyli jak kreować sukces marki na facebooku i Instagramie


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/18/6294/489095
Cena netto 780,00 zł Cena brutto 780,00 zł
Cena netto za godzinę 48,75 zł Cena brutto za godzinę 48,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-23 Termin zakończenia usługi 2019-11-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-23
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny Art 2. paragraf 154 statutu UŁ: poza studiami, o których mowa w ust.1 Uniwersytet prowadzi także studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Łódzki
Osoba do kontaktu Aneta Żak Telefon +48 601 080 326
E-mail aneta.zak@uni.lodz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Jak przygotować komunikat, co z nim dalej zrobić, jak zaintrygować odbiorcę i przede wszystkim w optymalny sposób zarządzać budżetem komunikacyjnym – tego dowiesz się podczas szkolenia. Szkolenie pozwala na zdobycie praktycznych kompetencji związanych z budowaniem marki w social media. Planowanie, zarządzanie i kontrola to tylko trzy z wielu elementów strategii zarządzania mediami społecznościowymi. Silna pozycja konkurencyjna firmy jest dziś nierozerwalnie związana z jej wizerunkiem i postrzeganiem przez szeroko pojęte otoczenie ze szczególnym naciskiem na jej klientów. Mnogość produktów na rynku powoduje, że decyzje zakupowe podejmowane są bardzo często pod wpływem emocji i skojarzeń z daną marką. Dlatego tak istotne są działania mające na celu pozostawanie w możliwie najbliższym kontakcie z klientami i budowanie marki w połączeniu z ich codziennością. Poprzez social media kontakt z klientem może przybierać formę real time marketing, czyli optymalizować szybkość reakcji firmy na wydarzenia, jakie stają się często jej udziałem. Social media to już nieodłączny atrybut naszej rzeczywistości. Liczba użytkowników mediów społecznościowych w Polsce ciągle rośnie.
Drukuj do PDF