Kategorie usług
 
Menu

Projektowanie 2D i 3D w programie AutoCAD - Cert. AUTODESK


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/17/7557/488850
Cena netto 3 190,00 zł Cena brutto 3 190,00 zł
Cena netto za godzinę 39,88 zł Cena brutto za godzinę 39,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-10 Termin zakończenia usługi 2020-02-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-18 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-09
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs Projektowanie 2D i 3D w programie Autodesk AutoCAD –3D - 80 godz.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
- Egzamin zewnętrzny – ECDL CAD Certyfikat; ECDL CAD - Egzamin zewnętrzny – ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - AutoCAD potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD, - Egzamin wewn na cert.: AUTODESK® Certificate of Completion – AutoCAD
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Międzynarodowy Certyfikat Autodesk - Egzamin zewnętrzny – ECDL CAD Certyfikat; ECDL CAD - Egzamin zewnętrzny – ACU na międzynarodowy Certyfikat: Autodesk® Certified User - AutoCAD potwierdzający kwalifikację rynkową - kod zawodu: 311803 – Operator CAD, Walidacja PTI oraz CERTIPORT (USA)
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc.Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
CERTIPORT Inc. w imieniu AUTODESK, Inc.Certiport, Inc. 1276 South 820 East, Suite 200 American Fork, UT 84003 USA
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EDU Consult - Centrum Usług Szkoleniowych
Osoba do kontaktu Zbigniew Pospolitak Telefon 797727373, 506181391
E-mail zbigniew.pospolitak@educonsult.net.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Wzrost konkurencyjności firmy na regionalnym i międzynarodowym rynku, poprzez stosowanie współczesnych standardów w procesie projektowania i wytwarzania CAD CAM
Cel edukacyjny
Celem kursu jest: - zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji dokumentacji za pomocą programu AutoCAD. - nabycie profesjonalnych umiejętności wykorzystania programu w praktyce projektowej, tworzenia dokumentacji technicznej 2D zgodnie z powszechnymi na świecie standardami. - nabycie umiejętności płynnej obsługi programu AutoCAD w celu zwiększenia efektywności pracy, - zapoznanie się z narzędziami dostępnymi w programie, umiejętność dostosowania aplikacji do własnych potrzeb, - nabycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania obiektów z wykorzystaniem zaawansowanych technik edycji, bloków z atrybutami, kreowania arkuszy i wydruku - nabycie umiejętności wspieraniu projektantów i inżynierów w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej, - nabycie umiejętności modelowania 3D i tworzenia dokumentacji 2D z modeli 3D - nabycie umiejętności zarządzania zmianami na rysunkach 2D, modelach 3D i wersjach papierowych, uzgadnianiu z projektantami i inżynierami wymagań technicznych i branżowych - nabycie umiejętności generowaniu dokumentacji technicznej do plików w programu CAD w różnych formatach oraz jej wydrukiem, - nabycie umiejętności zarządzaniu dużą ilością dokumentacji, w tym archiwum i serwerem rysunków, testowaniu i wdrażaniu nowych narzędzi CAD / CAE.
Drukuj do PDF