Kategorie usług
 
Menu

Prawne aspekty ochrony osób i mienia- praktyczne rozwiązania dla pracowników ochrony – Moduł II


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/15/13272/488744
Cena netto 480,00 zł Cena brutto 480,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-20 Termin zakończenia usługi 2019-11-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-20
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Klinika Wiedzy Agata Drabek
Osoba do kontaktu Agata Drabek Telefon +48608638947
E-mail agatadrabek@klinikawiedzy.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest uaktualnienie i uzupełnienie kompetencji zawodowych w zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów bezpieczeństwa osób i mienia. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uaktualnioną wiedzę z zakresu bieżących aktów prawnych dotyczących szeroko rozumianej ochrony osób i mienia - potrafi podejmować działania w zakresie obowiązków służbowych na podbudowie prawnej, - posiada zdolność do adekwatnego i zgodnego z prawem wykorzystywania narzędzi pracy.- potrafi wskazać prawa i obowiązki pracownika ochrony
Drukuj do PDF