Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Szkolenie „Certyfikowany audytor wewnętrzny / pełnomocnik ISO 9001”-


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/15/22655/488406
Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł
Cena netto za godzinę 156,25 zł Cena brutto za godzinę 192,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-28 Termin zakończenia usługi 2020-01-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-15 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-20
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o. Sp. K.
Osoba do kontaktu Pracownik Wartoszkolić Telefon 883773963
E-mail bur@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W obszarze wiedzy uczestnik szkolenia pozna zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością, zrozumie wymagania normy ISO 9001:2015, a także zapozna się z procesem audytowania, zakresem obowiązków i odpowiedzialności audytora, zgodnymi z wytycznymi zawartymi w PN-EN ISO 19011. Uczestnik pozna też proces doskonalenia systemu zarządzania jakością. W obszarze umiejętności uczestnik szkolenia dowie się, w jaki sposó opracowywać raporty oraz w jaki sposób wykorzystywać możliwe rozwiązania przy dostosowywaniu istniejącego systemu zarządzania jakością do wymagań znowelizowanego standardu. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik szkolenia zrozumie pewne normy ISO, a także pogłęci swoją wiedzę na temat audytu.
Drukuj do PDF