Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. A z 1 egzaminem państwowym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/15/20366/488307
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 135,00 zł Cena brutto za godzinę 135,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-13 Termin zakończenia usługi 2020-08-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-15 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-13
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny prawo jazdy kategorii A, prawo jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii C, Prawo jazdy kategorii D po B, prawo jazdy kategorii D po C, Kurs na instruktora nauki jazdy
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Absolwent kursu uzyskuje kwalifikacje uprawniające do kierowania pojazdami w ramach kategorii A po zdaniu egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego . Badany staje się kierowca kategorii A niezbędną do realizacji pracy jako osoba dostarczająca towar w szybkim czasie.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Kierowca kat. A
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Miejski w Białymstoku
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "ALFA" Tomasz Wysocki
Osoba do kontaktu Urszula Wysocka- Kazberuk Telefon 48 85 6745132
E-mail urszulawysockakazberuk@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kursant uzyska wiedzę oraz umiejętności niezbędne do kierowania pojazdem kat. A


Drukuj do PDF