Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawo jazdy kat. D oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. D.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/15/12324/488132
Cena netto 7 300,00 zł Cena brutto 7 300,00 zł
Cena netto za godzinę 33,18 zł Cena brutto za godzinę 33,18
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 220
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-17 Termin zakończenia usługi 2020-04-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-06
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Po zakończeniu szkolenia i zdaniu pozytywnie egzaminu państwowego przeprowadzonego prze egzaminatorów wyznaczonych przez Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Podstawa prawna to art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zakończeniu szkolenia i zdaniu pozytywnie egzaminu państwowego w WORD uczestnik uzyska prawo jazdy wydane przez właściwego dla miejsca zameldowania Starostę / Prezydenta. Podstawa prawna to Ustawa o kierujących pojazdami ( tekst ujednolicony wg stanu prawnego na dzień 20 sierpnia 2018 r.)
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Właściwy do miejsca zameldowania Prezydent Miasta / Starosta Powiatu
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Jarosław Bogusz
Osoba do kontaktu Jarosław Bogusz Telefon +48 531 351 551
E-mail test@testosk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu kierowcy autobusu. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: będzie miał uporządkowana wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, będzie umiał dokonać oceny sytuacji awaryjnych oraz zachować się w sytuacjach krytycznych na drodze, będzie znał obowiązki i odpowiedzialność kierowcy oraz posiadacza pojazdu w ruchu drogowym, będzie znał zasady techniki kierowania pojazdem mechanicznym. Celem szkolenia jest również nabycie kompetencji społecznych. Uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie miał świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu transportu drogowego i rządzących nim zasad oraz na jakie zagrożenia na drodze i w pracy narażony jest kierowca, będzie rozumiał potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz predyspozycji fizycznych i psychicznych, będzie znał obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu w ruchu drogowym, nabędzie chęć samokształcenia i będzie rozumiał kryteria i zasady obowiązujące na egzaminie państwowym.
Drukuj do PDF