Kategorie usług
 
Menu

Rozszerzony kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej Kat C, C1, C+E, C1+E (przewóz rzeczy)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/14/39591/487914
Cena netto 3 240,00 zł Cena brutto 3 240,00 zł
Cena netto za godzinę 58,91 zł Cena brutto za godzinę 58,91
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 55
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-25 Termin zakończenia usługi 2019-12-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-24
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kształcenie kurs prawa jazdy kat A,B,C,D,C+E, kwalifikacja wstępna C,C+E lub D, D+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona C, C+E lub D, D+E, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona C,C+E lub D, D+E, szkolenie okresowe C, C+E lub D, D+E, Kurs obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych, Kurs obsługa żurawi ruchomych przejezdnych, Kurs obsługa podestów ruchomych przejezdnych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW SZÓSTKA MARCIN BARANOWSKI
Osoba do kontaktu Marcin Baranowski Telefon 501615329
E-mail biuro.szostka_tomaszow@vp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel szkolenia określony został w kategoriach zdobytej wiedzy, umiejętności i społecznych kompetencji jakich nabywa osoba szkolona. Uczestnik szkolenia, po jego zakończeniu: 1. Uzyskuje wiedzę na temat zasad poruszania się po drodze samochodem ciężarowym, wiedzę w zakresie zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, wiedzę w zakresie zasad zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami. 2. Posiada umiejętność prowadzenia pojazdu ciężarowego wraz z prawidłowym załadunkiem i przewozem rzeczy i towarów z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, potrafi ocenić ewentualne zagrożenia związane z wykonywanym zawodem kierowcy, rozumie wpływ środków takich jak: alkohol, narkotyki czy leki na percepcję i szybkość reakcji, a także wpływ zmęczenia i stanu emocjonalnego na zachowania kierowcy. 3. Posiada zdolność samodzielnego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga kwestie związane z wykonywanym zawodem podczas pracy na stanowisku kierowcy zawodowego. Dzięki podnoszeniu swoich kwalifikacji osoba szkolona ma możliwość podniesienia swojego statusu społecznego poprzez ewentualny awans i wyższe zarobki na stanowisku kierowcy pojazdu ciężarowego.
Drukuj do PDF