Kategorie usług
 
Menu

AKADEMIA WINDYKACJI


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/11/14/8058/487528
Cena netto 1 990,00 zł Cena brutto 1 990,00 zł
Cena netto za godzinę 62,19 zł Cena brutto za godzinę 62,19
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-13 Termin zakończenia usługi 2020-02-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-11-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-12
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Natalia Rup Telefon 501 380 880
E-mail natalia.rup@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników osoby zajmujące się windykacją do praktycznych działań związanych z odzyskiwaniem należności. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - uczestnik będzie posiadał praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działań windykacyjnych oraz skutecznych negocjacji telefonicznych; - uczestnik będzie znał sposoby weryfikowania kontrahentów przed rozpoczęciem współpracy; - uczestnik będzie znał zasady prowadzenia skutecznych rozmów windykacyjnych oraz telefonicznych negocjacji; - uczestnik będzie znał możliwości aktywnej windykacji przedsądownej; - uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z odzyskiwaniem należności; - uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu windykatora; - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia
Drukuj do PDF